Skal næste step på karrierestigen være som selvstændig? Sådan kommer du let i gang

Mange personer har mistet deres job som følge af COVID-19. Ifølge TV2 Øst er der som en direkte af konsekvens af COVID-19 registreret 47.000 flere ledige i Danmark. Mange af disse personer er selvfølgelig allerede i gang med jobsøgningen, men hvis du er blandt disse ledige, overvejer du måske også muligheden for at blive selvstændig. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilke ting som du bør overveje, før du kaster dig ud som selvstændig.

Drømmen om at være sin egen chef

For mange personer er det en drøm at kunne få lov til at være sin egen chef. Få lov til selv at kunne bestemme hvornår man vil møde ind og hvornår man vil gå hjem, samt tage en fridag på de dage, hvor man virkelig ikke orker arbejder. At være selvstændig giver på mange punkter den ultimative form for fleksibilitet, men det er dog på bekostning af en lang række af andre ting som i den grad trækker i den modsatte retning for attraktiviteten af jobbet.

Risiko, selvdisciplin og lange arbejdsdage

Når vælger livet som selvstændig giver du afkald på den sikkerhed som du har som lønmodtager. En sikkerhed for, at lønnen rammer kontoen hver eneste måned. Som selvstændig bærer du selv det fulde ansvar for at tjene nok til at kunne udbetale en anstændig løn til dig selv. Og med sene mødetider og hyppige fridage reduceres sandsynligheden drastisk for, at dette kan lade sig gøre.

Udover sikkerheden giver du som selvstændig også afkald på et det unikke fællesskab, der typisk hersker blandt kolleger på arbejdspladsen. Her er det dit eget ansvar at kompensere for dette sociale input i hverdagen på andre måder. Dette kunne f.eks. være i form af et kontorfællesskab. Slutteligt er det faktisk ikke kun positivt at være sin egen chef. Det betyder, at du ikke har nogle at rapportere direkte til og ingen at stå til ansvar for. Det er således din egen opgave at motivere dig til at møde deadlines.

Fokusér på det, du er god til

På trods af mange negative sider, er der mange som vælger livet som selvstændig alligevel. Friheden vægter for disse personer i sidste ende højest. Og til disse personer, er der én ting som er helt central for at få succes som selvstændig. Det er nemlig at fokusere på sine kernekompetencer. Dvs. at du hurtigst muligt bør finde nogle til at varetage de administrative opgaver som bogføring, webdesign osv. Derudover bør du sørge for i starten at holde de faste omkostningerne nede – f.eks. ved at finde et gratis regnskabsprogram, der både kan stå for fakturering og gøre processen med momsindberetning så let som muligt.