Sagførerne tilbyder juridisk assistance til sager om byggesjusk

Sidder du fast i et bygge- eller renovationsprojekt, fordi du oplever byggesjusk fra håndværkernes side? Så kontakt Sagførernes dygtige advokatteam allerede i dag. De står nemlig altid klar til at hjælpe dig i ejendomsrelaterede tvister, som de har mange års erfaring med at behandle. På den måde kan du komme bedst muligt videre, vel vidende at sagen bliver endegyldigt afsluttet på et juridisk grundlag.

De bedste advokater til behandlingen af byggesjusk

Sager om byggesjusk kan være svære at håndtere på egen hånd. Særligt hvis håndværkerne ikke vil anerkende, at de fejl og mangler, du oplever eller har opdaget, skyldes sjusk fra deres side. Derfor kan du med fordel tage kontakt til Sagførerne, hvis du står en lignende situation. Ofte vil det, at du involverer en advokat i processen, nemlig være nok til at få startet en fornuftig dialog med håndværkerne. Hvis det imidlertid ikke er tilfældet, så har Sagførerne al den nødvendige viden, ekspertise og erfaring der skal til for at kunne behandle sagen og fremlægge den i retten. I tillæg til deres indgående kendskab til lovgivningen om fast ejendom har de nemlig også tillært sig relevante byggetekniske termer, som kan gavne både i dialogen med håndværkerne og i forhold til fremlægningen af sagen i retten eller ved afholdelsen af syn og skøn.

Få også hjælp til at arrangere og afholde syn og skøn

Hyrer du Sagførerne til at hjælpe dig i en sag om byggesjusk, vil de ofte foreslå, at du får arrangeret syn og skøn. Ved syn og skøn kommer der nemlig en fagperson – som kan forholde sig objektivt til både parterne og situationen – ud for at vurdere de faktiske forhold. Dette giver dig en faglig vurdering af de fejl og mangler, du oplever. Herved vurderes det f.eks., om der er tale om fejl og mangler, samt hvorfor de er opstået. På baggrund heraf kan du dernæst selv vurdere, om du har en sag, da skønsmandens vurdering bør gøre det meget klart, om problemerne skyldes byggesjusk. Vurderingen fra syn og skøn kan dermed også gøre det nemmere for dig at føre din sag, da det er svært for håndværkerne at fralægge sig deres ansvar, hvis skønsmanden vurderer, at evt. fejl og mangler skyldes byggesjusk. Vil håndværkerne trods skønserklæringen stadig ikke anerkende problemerne, kan den bruges som et vigtigt bevis, hvis sagen skal i retten.

Et samarbejde med Sagførerne og deres dygtige team kan dermed gavne dig på flere måder, uanset hvornår i processen du vælger at involvere dem. Jo hurtigere du tager beslutningen, jo hurtigere kan de dog hjælpe dig. Så klik ind forbi deres hjemmeside på sagfoererne.com så snart som muligt, hvis du er blevet fanget i en uheldig entreprisesag, der ikke synes at komme nogen vegne.