Kom overdødelighed blandt mænd til livs

Det handler om diabetes. Det er en sygdom, som rammer både mænd og kvinder – men her stopper ligestillingen. Studier viser nemlig, at mænd har 20 procent større risiko for at udvikle diabetes. Det burde også give dem 20 procent højere dødelighed i forbindelse med sygdommen end kvinder. Men den er faktisk 85 procent større blandt mænd.

Der er naturligvis mange forskellige årsager til udvikling af diabetes end blot køn. Det kan eksempelvis være en usund livsstil. Men igen er mændene udsatte. Statistisk set har mænd ofte en usundere livsstil end kvinder.

Hvad er årsag til de store kønsforskelle?

De store forskelle i dødelighed mellem kønnene har meget at gøre med viden og reaktion på symptomer og diagnose.

Eksempelvis mangler mænd i langt højere grad end kvinder viden om symptomerne på diabetes. De er generelt positive omkring eget helbred. Samtidig er der i såkaldte ”mande-medier” ikke samme fokus på sundhed og eventuelle sygdomme, som i kvindernes medier. Den manglende viden og opmærksomhed er uden tvivl medvirkende til en langsommere reaktion på symptomer end hos kvinder.

Den langsomme reaktion leder også videre til en tilbageholdenhed med at gå til læge, som generelt ses hos mange mænd – og ikke blot i forbindelse med symptomer på diabetes. Studier viser, at mænd går 30 procent mindre til læge gennem livet sammenlignet med kvinder.

Mange mænd føler ikke lægekonsultationen som et imødekommende sted – eller et sted, hvor der er tid til at blive lyttet til. Derudover møder de ofte først op, når de bliver presset til det af fruen derhjemme – eller når symptomerne bliver virkelig slemme og næsten uudholdelige. Det giver naturligvis en forsinkelse i forhold til diagnose og behandling.

Når først diagnosen er givet er mændene fortsat bagud i forhold til behandling og rehabilitering. Mænd er kort sagt dårligere til at passe deres behandling som patient. Kvinder ses ofte meget engagerede med rollen og identiteten som patient. Mænd giver sig slet ikke på samme måde hen til rollen som patient. De fokuserer derimod langt mere på, hvordan de kan komme tilbage til deres tidligere liv.

Vær opmærksom med blodsukkermåling

Vil du holde bedre øje med dit blodsukker niveau – diabetes eller ej? Så findes der udstyr til blodsukkermåling i hjemmet eller på farten.

Blodsukkeret kaldes også for blodglukose, og målingen, der laves, er af mængden af sukker i blodet. Det angives som en koncentration i millimol per liter.

Når man har diabetes, kan blodsukkeret svinge og til tider blive for lavt eller for højt, da kroppen ikke selv kan regulere det. Her kræves behandling med blandt andet insulin.

Der findes som nævnt små apparater til blodsukkermåling. Den mest almindelige metode til måling af blodsukker er ved at stikke et lille hul i siden af fingeren med en lancet. Herfra føres den lille teststrimmel hen til bloddråben, der analyseres af måleapparatet.