Kan du kirkeklokken?

For nogle er lyden af en kirkeklokke smuk og enestående, men for dens naboer kan lyden være tung og triviel.

De fleste vil dog, når de står foran en kirke, se klokken som en helt naturlig, ja nærmest uundværlig del, af den danske folkekirke og dens traditioner.

Men kirkeklokken har faktisk ikke altid været en del af kirken, som vi kender den i dag. Her kan du blive klogere på historien bag.

Den første af sin slags

Hvis man anskuer det fra et historisk perspektiv, er den første kendte kirkeklokke dateret til ca. år 900 i vores nye tidsregning. Faktisk var det i en kendt vikingeby – Hedeby – at vi så klokken. Kirken havde i første omgang ikke en klokken (kristendom var forbudt), men ved en genåbning senere blev det tilladt at have en klokke, der kunne kalde folk til gudstjeneste.

På daværende tidspunkt fandtes der stadig vikinger, som ikke brød sig om lyden på grund af deres egen tro! Men efterhånden som der kom flere kirker til fra 1100 tallet og frem, kom der også flere og flere kirkeklokker.

I starten af kirkeklokkens levetid, var kirkerne katolske. Det betød, at ringen med klokkerne markerede tidebønner og andagter, hvilket faktisk stadig præger nutidens ringninger en smule, selvom vi ikke tildeler det samme rolle som dengang. Klokkerne spillede særlige toner afhængigt af, om der ventede gode eller dårlige nyheder i kirken. På den måde kunne folk indstille sig mentalt.

I protestantisk tid (efter år 1536) har klokkerne fokuseret på bedeslag for den hellige treenighed (3 gange 3 slag). Det er i dag Kirkeritualet fra 1685 som styrer brugen af kirkeklokkerne.

I dag hører man dog både f.eks. de liturgiske ringninger, som markerer bøn i kirken, ligeså vel som andre klokker er bragt i spil og ringer på en mere kulturistisk facon – som når f.eks. rådhusklokker tinger eller et klokkespil forkynder en sang.

Som et sjovt fakta kan det nævnes, at kirkerne i Danmark i perioden 1528-29mistede mange kirkeklokker, fordi de skulle støbes om og bruges til kanonkugler!

Dog overlevede mange flotte klokker også, og takker være virksomheder med speciale i renovering af kirkeklokker m.m., har vi virkelig velbevarede klokker som en del af vores historiske og kulturelle arv.

Kirkeklokken ser derfor måske meget enkelt ud, men bærer stor historisk værdi.