HVILKE FORSIKRINGER BØR MAN HAVE SOM SELVSTÆNDIG?

loensikring-selvstaendig-koebstaedernes-forsikring

Hvilke forsikringer bør man have, når man er selvstændig?

Det kan være svært at vide, hvilke forsikringer man skal have, når man er selvstændig. Der er mange forskellige typer af forsikringer, og det kan være svært at vurdere, hvilke man har brug for.

Der er dog nogle forsikringer, som de fleste selvstændige bør have. Her er en liste over de 5 mest vigtige forsikringer for selvstændige:

1) Lønsikring

2) Ansvarsforsikring

3) Rejseforsikring

4) Erhvervsforsikring

1. Lønsikring er en vigtig forsikring for selvstændige, da mange af dem ikke har en fast løn. Lønsikring dækker over en periode på op til 12 måneder, og giver selvstændige en månedlig udbetaling, hvis de bliver syge eller ramt af en ulykke. Lønsikring giver dig dermed en ekstra økonomisk sikkerhed, hvis din virksomhed går konkurs, og det er en vigtig forsikring for selvstændige, der ejer virksomheder. Du vil i de fleste tilfælde kunne få en dækning af din forhenværende løn på helt op til 90%. For at kunne tegne en lønsikring for selvstændige er der nogle krav.
– Du er mellem 18 og 59 år
– Du er ejer af din virksomhed
– Du er bosat i Danmark, har et CVR og driver din virksomhed i Danmark
– Du skal ikke have haft kendskab til at blive arbejdsløs eller at du skulle lukke din virksomhed, før du tegner forsikringen.
– Du har været ansat som lønmodtager andetsteds i mere end 12 måneder
– Din hovedbeskæftigelse skal være at have drevet den samme virksomhed i minimum 3 år

2. Ansvarsforsikring er også vigtig for selvstændige. Denne forsikring dækker over skader, som man som selvstændig kan påføre andre. Ansvarsforsikring dækker også over skader, som man kan påføre sig selv.

3. Rejseforsikring er en forsikring, som mange selvstændige har brug for. Rejseforsikring dækker over skader, som man kan pådrage sig under en rejse. Rejseforsikring dækker også over tabt eller stjålen bagage.

4. Erhvervsforsikring er en forsikring, som dækker over skader på erhvervsejendomme og -inventar. Erhvervsforsikring dækker også over skader, som man kan pådrage sig under en rejse i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter.

Der er mange forskellige typer af forsikringer, og det kan være svært at vurdere, hvilke man har brug for. De ovennævnte forsikringer er dog de mest vigtige for selvstændige.