Hvad har droner med traktorer at gøre?

Er der noget at sige til det, hvis folk rynker lidt på næsen, når de hører ordene ”droner” og ”landbrug” anvendt i samme sætning? Nej, måske ikke for den almindelige lægmand, men for landmænd og folk i branchen, bliver der bestemt ikke rynket med hverken næse eller bryn. Dronerne er nemlig kommet for at blive!

Hvorfor er droner en gevinst for landbruget?

Hvis landmanden smiler, når han hører ordet drone, er det nok fordi, han tænker på alle de ekstra penge, de flyvende robotter er med til at tjene ind.

Før i tiden har landmanden ikke haft data at forholde sig til, når marken f.eks. skulle gødes. Men i dag har han gode data, som gør det lettere at håndtere driften.

Det hele er kendt under udtrykket præcisionslandbrug, som angiver – ja, et mere præcist landbrug, naturligvis takket være data.

Droner kan nemlig tage billeder med infrarøde kameraer, når de flyver over marken, hvilket kan bruges til at lave et kort med. Dette kort fortæller nøjagtigt, hvor der f.eks. er behov for mere næring, hvor der er plantestress, hvor der står afgrøder under vand og meget mere.

Kortet er med andre ord utroligt nøjeregnende ift. hvor der skal sættes ind. Og landmanden behøver faktisk ikke selv at gøre så meget andet end at indlæse dette kort i GPS-terminalen på en af sine maskiner, så doserer den selv efter behov.

Landmanden kan desuden bruge disse data og historiske data fra GPS til at forudsige årets resultater. På den måde har han et pejlemærke for sæsonen, men han kan naturligvis rette løbende til, som der kommer flere af de aktuelle data for marken.

Alt dette betyder, at landmanden er i stand til at passe marken til punkt og prikke, hvormed høsten er optimeret. Det giver flere penge på bundlinjen, og det er noget, der er investeringen værd.

At det bliver så præcist og kalkuleret at passe sin mark og sine arealer, har desuden den anden positive effekt, at der f.eks. ikke overgødes. Derved spares miljøet også for unødvendigheder, til glæde for os alle.