Hvad er teknisk isolering og er det vigtigt?

Bliv beriget med information og oplysninger omkring teknisk isolering

 

Når vi taler om teknisk isolering er det nødvendigt at fortælle forbrugeren informationer og oplysninger omkring produktet. Helt specifikt er teknisk isolering ikke bare et produkt men et håndværk og et fag for sig selv. Derfor er det vigtigt og nødvendigt at fortælle og oplyse omkring de materialer som bliver anvendt ved teknisk isolering. Teknisk isolering kan fremføres af forskellige aktører på markedet. Her kan den teknisk isolering udføres af personer som har specialiseret sig indenfor området, samt det kan udføres af andre personer som også beskæftiger sig med andre områder end teknisk isolering. De forskellige aktører er bl.a. tekniske isolatører som har speciale indenfor området. Samt så kan det udføres af VVS’ere og ventilationsfirmaer, som selv har valgt at varetage disse opgaver. De forskellige VVS’ere og ventilationsfirmaer som udbyder teknisk isolering, opkøber ofte deres produkter hos de tekniske isolatører.

Hvad er teknisk isolering

Når vi taler om teknisk isolering, findes der 4 forskellige områder:

  • Varmeisolering
  • Køl- og kondensisolering
  • Brandisolering
  • Lydisolering

Udover de forskellige typer af teknisk isolering, findes også forskellige områder hvor der hyppigt udføres teknisk isolering. Her taler vi bl.a. ved VVS-arbejde og ventilation i boliger og andre bygninger. Udover privaten findes det også ved forskellige industribygninger, fabrikker og kræftværker. Ydermere bliver der også udført teknisk isolering ved forskellige maritime områder.

Indenfor de forskellige typer og områder af teknisk isolering, skal vi nu belyse hvilke objekter som bliver isoleret. For bare at nævne et for stykker er det bl.a. Varme rør, ventilationsrør, kedler, tanke, ovne og skorstene. Det primære formål med udførelsen med den tekniske isolering er at man gerne vil undgå tab af energi. Dette udføres både for at undgå et økonomisk tab samt skåne miljøet for global opvarmning, da unødvendig energi vil blive tabt.

 

Sikkerheden bag teknisk isolering

Teknisk isolering har også andre formål end at undgå spildt energi, da det også har sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Teknisk isolering kan være med til at rør, kedler og ventilationskanaler ikke bliver over ophedet og derfor formindsker risikoen for personskader. Flere alvorlige skader er før set ved berøring af varme ikke-isoleret rør, med slemme forbrændinger. For at undgå de meget varme rør er det muligt at fuldføre en teknisk isolering omring det gældende objekt, med eksempelvis keramisk uld eller stenuld.

Den modsatte form for teknisk isolering er mod kulde. Her taler vi om områder køl- og kondensisolering. Denne form for teknisk isolering udføres og monteres på køle og kolde rør. De kolde rør bliver isoleret for at holde kulden inde, når rørene bliver ført igennem et varmere lokale. På denne måde bliver kulde isoleret inde i røret.

En lige så vigtig isolering, som ofte bliver anvendt, er lydisolering. Denne form for teknisk isolering bliver ofte anvendt og udført ved steder med meget støj og tætboende områder. Ved tætboede områder er der mange beboer som er glade for lydisolering, da det holder støjen fra naboerne nede.

Så uden vi vidste det er teknisk isolering overalt i vores hverdag også selvom vi ikke er klar over det.