Få installeret et jordspyd i dag

I dag er det faktisk et lovkrav at få installeret et jordspyd på din ejendom, og hvis du ikke har et allerede, så handler det om at få et installeret et så hurtigt som muligt. Jordspyddet er essentielt, for når det er installeret i jorden omkring din ejendom, så er du sikret mod stød, når du for eksempel rører ved dine hvidevarer; dit køleskab osv. Jordspyddet virker på den måde, at det leder strømmen ved din ejendom over til el-tavlen, så du ikke mærker noget til strømmen i stød.

Hvad er et jordspyd?

Et jordspyd er en metalstav på cirka en eller to meter. Jordspyddet bankes af en installatør i jorden uden for dit hus og forbindes så til en gruppetavle via et jordkabel. Jordspyddets formål er at lede såkaldt fejlstrøm væk, så risikoen for, at et menneske får stød i sit hus, mindskes. Alt i alt er jordspyddet en del af den jording, der skaber forbindelse mellem jorden og stikkontakter i huset.

Hvorfor har du brug for et jordspyd?

De fleste danske boliger har en systemjording, som beskytter forbrugeren mod at få stød. En autoriseret installatør kommer og graver jordspyddet ned i jorden og trækker jordlederkabler mellem spyddet og en el-tavle. Jordspyddet beskytter, for hvis en spændingsførende ledning for eksempel falder af eller går i stykker på en vaskemaskine eller et køleskab, og du rører ved disses metaldele, så opstår der en risiko for elektrisk stød. Du kender sikkert følelsen af at få elektrisk stød, når du for eksempel rører ved din håndvask og opvaskemaskine samtidig – den kan undgås og større elektriske stød kan forebygges. Det sker, fordi metalstellene i huset er forbundet til jord i den tilslutningsledning, som en installatør har monteret. Det betyder, at fejlstrømmen vil løbe tilbage til et neutralpunkt via jordledningen til el-tavlen og så til jordspyddet. Det er smart.