Et sandt ”herreliv” kræver et vist forbrug – eller gør det?

Traditionelt er et ”herreliv” forbundet med et forbrug af en vis størrelse. Et forbrug til gadgets, gode flasker rødvin og diverse herreture, hvor der bestemt ikke skal spares på noget. Men… er det virkelig nødvendigt for at leve et sandt ”herreliv”. Og i så fald – hvordan skal alle så være i stand til at finansiere denne livsstil?

Nøjsomhed er blevet et nøgleord

I en verden med fokus på miljø og overforbrug er det at være nøjsom for mange blevet en livsstil. En livsstil med fokus på at leve simpelt og enkelt med mindst muligt forbrug. Det står i stærk kontrast til, hvad vi traditionelt forbinder med at leve et sandt ”herreliv” i sus og dus, men kan vi alligevel lære noget herfra?

Er det ikke en pointe i sig selv, at det vi i sandhed nyder mest, er hinandens selskab, fremfor de ting som bliver brugt penge på? Fremover kan vi måske eksperimentere i at skabe nogle ”billigere” omgivelser og se, om samværet i samme grad nydes. Hvis svaret er ja, er der nu mulighed for at omlægge livsstilen. Eller med andre ord – tilpasse livsstilen til et nyt årtusinde og lægge nogle af de gamle og forældede vaner på hylden.

Kvalitet over kvantitet

Blot fordi vi skal forbruge mindre betyder ikke, at vi skal bruge færre penge. I takt med, at forbrugs-livsstilen ændres, forøges fokus på kvalitetsvarer, der naturligt også er dyrere, end hvad vi ellers har været vant til. Det betyder, at mange stadig har et stærkt behov for finansiering for at opretholde en nydelsesfuld livsstil.

Økonomisk frihed som 50-årig

Hvis du lægger 5.000 kr. til side om måneden fra du er 20 år til du er 50 år og samtidig fremskriver værdien med den historiske vækst på aktier (9,19% pr. år), har du som 50-årig 8,5 mio. kr. Et beløb der så rigeligt rækker til en lille vinkælder af god kvalitet. Ved at begynde med Investering i aktier for begyndere tidligt i livet kan du således let sikre en værdig livsstil senere i livet.

Husk blot på, at du statistisk set ikke skal forsøge at udvælge aktier. Diverse undersøgelser har slået fast, at privatinvestorer underperformer med omtrent 3%-point pr. år. Fremskriver vi din 50-års opsparing med 6,19% i stedet hedder værdien altså kun 4,9 mio. kr. i stedet. Den optimale strategi for flertallet af privatinvestorer er således en passiv investeringsstrategi. Passiv investering går ud på, at du sammensætter en portefølje som følger markedet til lavest mulige omkostninger. I praksis udføres denne investeringsform ved brug af investeringsforeninger. Det er nemlig helt umuligt selv at sammensætte en markedsportefølje med flere hundrede forskellige værdipapirer og samtidig holde omkostningerne i bund.